Welke Disc kleur ben ik

Welke DISC kleur ben ik? Het resultaat ontdek je pas als je een DISC test doet. Toch kun je zelf een kleine inschatting maken. Ontdek hier hoe.

Als je al bekend bent met DISC dan spreek je waarschijnlijk over: “deze DISC kleur ben ik.”

Ik zelf spreek niet zozeer over een kleur, eerder over een bepaalde stijl. DISC geeft inzicht in jouw communicatie en gedragstijl en die van een ander.

Ik zeg ander, want als je weet waar je op kunt letten dan kun je kenmerken van een gedragsstijl herkennen. En als je een stijl herkent kun je iemand op een bepaalde manier benaderen. Dat is immers waar DISC om draait. Begrip hebben voor de ander en makkelijker tot elkaar komen om zo een groter goed of doel te behalen.

Waar staat DISC voor

De DISC letters staan voor de 4 gedragsstijlen. Elke letter is een gedragstijl.

  • D = Dominant gedreven leidende stijl. D-Stijl.
  • I = Interactieve beinvloedende (invloed) expressieve stijl. Beinvloedbare I-Stijl.
  • S = Sociaal stabiliserende stijl. Stabiele S-Stijl
  • C = Conformerende stijl. Conformistische C-Stijl.


DISC gaat over 2 dimensies en die 2 dimensies zorgen voor de 4 gedragsstijlen zoals we die kennen. En de bijbehorende kleuren. Een andere reden waarom ik het zelf niet over kleur heb is omdat de kleuren, een beetje afhankelijk waar de trainer de methodiek heeft geleerd soms net even anders gebruikt worden. En daardoor kan er dus verwarring ontstaan als je in gesprek bent met iemand anders.

De 2 dimensies die de DISC gedragsstijl bepalen

  • De as van taakgericht versus mensgericht. Het vertelt iets over hoe jij beslissingen neemt.
  • En de as van introvert versus extravert. De mate waarin en hoe iemand energie krijgt.


Taakgericht 

Gaat over het behalen van resultaat en maakt op basis hiervan beslissingen.

Mensgericht 
Kijkt eerst naar de mens en handelt en denkt dan vanuit de behoefte van dat voor het resultaat.

Extravert
Krijgt energie door de interactie met anderen

Introvert
Krijgt energie door eerst zelf interne processen te doorlopen. Dit te duiden en te begrijpen om daarna verbinding te zoeken.

Kenmerken per DISC stijl

Per kleur of eigenlijk dus stijl zijn wel kenmerken te onderscheiden. 

Dominante D-Stijl

Sterke punten: Resultaatgericht – Pro-actief – Besluitvaardig – Direct
Valkuilen: Ongeduldig – Slechte luisteraar – Kan niet tegen zwakte – Gaat van piek naar piek
Drijfveren: Willen dingen bereiken – obstakels overwinnen
Angsten: Resultaat niet halen – controle verliezen – als zwak gezien worden

(Be)Invloedrijke I-Stijl

Sterke punten: Enthousiast – Positief ingesteld – Overtuigend – Makkelijke prater
Valkuilen: Gebrek aan detail – Grilligheid (niet voorspelbaar) – Starten niet afmaken – Veel gelijk doen – Slechte concentratie
Drijfveren: Wil leuke tijd – Gezelschap – Samen – Doet alles om gezien te worden
Angsten: Niet leuk gevonden worden

Stabiele S-Stijl

Sterke punten: Geduldig – Bescheiden – Begripvol – Stabiel
Valkuilen: Bescheiden – Terughoudend – Niet uitkomen eigen mening (niet assertief)
Drijfveren: Wil stabiele relaties – Ertoe doen
Angsten: Houdt niet van verandering

Conformistische C-Stijl 

Sterke punten: Analytisch – Perfectionistisch – Nauwkeurig – Vaste procedures
Valkuilen: Kritisch – Hoge verwachtingen – Alles in detail willen weten – Perfectionistisch
Drijfveren: Wil geprezen worden om grondigheid
Angsten: Kritiek krijgen omdat ze conflict vermijden

Antwoord op de vraag: welke DISC kleur ben ik?

Nu je deze basis informatie hebt gelezen kun je misschien een inschatting maken welk gedragsstijl jij bent. Of welke gedragstijlen jij hebt. Vaak is het namelijk zo dat we niet 1 specifieke gedragsstijl hebben maar een combinatie van kleuren. De intensiteit bepaald uiteindelijk welke het meest aanwezig is.

Natuurlijk ben ik benieuwd welke kleur of gedragsstijl jij denkt te zijn. Wil je echt weten welke gedragsstijl dominant is. Of welke verschillende stijlen jij allemaal hebt en hoe je dit tot uiting brengt in normale en stress situaties? Dan kun je een DISC analyse aanvragen. Deze DISC en Drijfveren analyse krijg je gratis bij mijn ; Dear New Me mentoring programma.

Share the Post:

Andere Notes

Authentieke zichtbaarheid, de weg naar impact en klanten

In de wereld van ambitieuze vrouwelijke ondernemers en leiders, draait het om meer dan alleen een plek veroveren in de markt. Het gaat om authentieke zichtbaarheid, waarbij je jouw ware zelf omarmt en je unieke energie laat stralen. Maar hoe bereik je dat punt van echte authenticiteit en impact?

Read More