welke disc kleur ben ik

Welke DISC kleur ben ik

door dec 4, 2022NamsNotes0 Reacties

Als je al bekend bent met DISC dan spreek je waarschijnlijk over: “deze DISC kleur ben ik.”

Ik zelf spreek niet zozeer over een kleur, eerder over een bepaalde stijl. DISC geeft inzicht in jouw communicatie en gedragstijl en die van een ander.

Ik zeg ander, want als je weet waar je op kunt letten dan kun je kenmerken van een gedragsstijl herkennen. En als je een stijl herkent kun je iemand op een bepaalde manier benaderen. Dat is immers waar DISC om draait. Begrip hebben voor de ander en makkelijker tot elkaar komen om zo een groter goed of doel te behalen.

Waar staat DISC voor?

De DISC letters staan voor de 4 gedragsstijlen. Elke letter is een gedragstijl.

  • D = Dominant gedreven leidende stijl. D-Stijl.
  • I = Interactieve beinvloedende (invloed) expressieve stijl. Beinvloedbare I-Stijl.
  • S = Sociaal stabiliserende stijl. Stabiele S-Stijl
  • C = Conformerende stijl. Conformistische C-Stijl.

DISC gaat over 2 dimensies en die 2 dimensies zorgen voor de 4 gedragsstijlen zoals we die kennen. En de bijbehorende kleuren. Een andere reden waarom ik het zelf niet over kleur heb is omdat de kleuren, een beetje afhankelijk waar de trainer de methodiek heeft geleerd soms net even anders gebruikt worden. En daardoor kan er dus verwarring ontstaan als je in gesprek bent met iemand anders.

De 2 dimensies die de gedragsstijl bepalen

  1. De as van taakgericht versus mensgericht. Het vertelt iets over hoe jij beslissingen neemt.
  2. En de as van introvert versus extravert. De mate waarin en hoe iemand energie krijgt.

Taakgericht 
Gaat over het behalen van resultaat en maakt op basis hiervan beslissingen.

Mensgericht 
Kijkt eerst naar de mens en handelt en denkt dan vanuit de behoefte van dat voor het resultaat.

Extravert
Krijgt energie door de interactie met anderen

Introvert
Krijgt energie door eerst zelf interne processen te doorlopen. Dit te duiden en te begrijpen om daarna verbinding te zoeken.

Kenmerken per DISC stijl

Per kleur of eigenlijk dus stijl zijn wel kenmerken te onderscheiden. Hieronder noem ik een 1. Sterke punten, 2. Valkuilen, 3. Drijfveren en 4. Angsten

Dominante D-Stijl 
1. Resultaatgericht – Pro-actief – Besluitvaardig – Direct
2. Ongeduldig – Slechte luisteraar – Kan niet tegen zwakte – Gaat van piek naar piek
3. Willen dingen bereiken – obstakels overwinnen
4. Resultaat niet halen – controle verliezen – als zwak gezien worden

(Be)Invloedrijke I-Stijl 
1. Enthousiast – Positief ingesteld – Overtuigend – Makkelijke prater
2. Gebrek aan detail – Grilligheid (niet voorspelbaar) – Starten niet afmaken – Veel gelijk doen – Slechte concentratie
3. Wil leuke tijd – Gezelschap – Samen – Doet alles om gezien te worden
4. Niet leuk gevonden worden

Stabiele S-Stijl 
1. Geduldig – Bescheiden – Begripvol – Stabiel
2. Bescheiden – Terughoudend – Niet uitkomen eigen mening (niet assertief)
3. Wil stabiele relaties – Ertoe doen
4. Houdt niet van verandering

Conformistische C-Stijl 
1. Analytisch – Perfectionistisch – Nauwkeurig – Vaste procedures
2. Kritisch – Hoge verwachtingen – Alles in detail willen weten – Perfectionistisch
3. Wil geprezen worden om grondigheid
4. Kritiek krijgen omdat ze conflict vermijden

Antwoord op de vraag: “welke DISC kleur ben ik?”

Nu je deze basis informatie hebt gelezen kun je misschien een inschatting maken welk gedragsstijl jij bent. Of welke gedragstijlen jij hebt. Vaak is het namelijk zo dat we niet 1 specifieke gedragsstijl hebben maar een combinatie van kleuren. De intensiteit bepaald uiteindelijk welke het meest aanwezig is.

DISC gedragsprofielen, welke kleur ben ik
Natuurlijk ben ik benieuwd welke kleur of gedragsstijl jij denkt te zijn. Wil je echt weten welke gedragsstijl dominant is. Of welke verschillende stijlen jij allemaal hebt en hoe je dit tot uiting brengt in normale en stress situaties? Dan kun je dit onderzoeken met een DISC en drijfveren analyse.

Baas over je financiën

Ik heb er een klein beetje…. Nee Nam, je hebt er een zooitje van gemaakt.  Voor Corona zegde ik mijn baan op om in het ondernemerschap te stappen. ...

Lees meer