Wat is het nut van een overtuiging

Het nut van een overtuiging is dat het bijdraagt aan je waarden en dat je je kan identificeren in een groep. Ze bepalen verder je gedrag.

Ik heb je al verteld hoe overtuigingen ontstaan en dat iets pas betekenis krijgt wanneer wij er iets aan toewijzen. Een overtuiging staat niet vast en kan zich ontwikkelen en veranderen gedurende je leven.

De enige zekerheid die we hebben is dat we geboren worden, dat we doodgaan en dat alles wat er in de tussentijd gebeurt in constante verandering is. Jij ook. 

Je groeit, raakt met mensen in aanraking, krijgt een relatie, een gezin, anderen vrienden, gaat misschien scheiden verandert van baan en meer. Factoren die van invloed kunnen zijn op je overtuigingen.

Overtuigingen hebben een sterke invloed op hoe jij je voelt en hoe jij gedraagt. Ze zorgen ervoor dat je wel of niet handelt en het helpt bij het nastreven van je waarden.

Hoe persoonlijker de overtuiging hoe meer invloed deze heeft op het wel of niet handelen.

Er zijn 2 soorten overtuigingen te onderscheiden

  • Positieve, versterkende overtuigingen
  • Negatieve, belemmerende overtuigingen


Beiden hebben nut en een functie.

De positieve overtuiging

Positieve overtuigingen geeft je vrijheid, schept ruimte, biedt keuzes en creëert mogelijkheden. Ze zorgen ervoor dat je gaat ontdekken wat er mogelijk is in alle mogelijkheden die je tot je beschikking hebt. Wat werkt voor jou om dat te bereiken wat je wilt in het leven. Het zijn de overtuigingen met een stimulerende werking die ervoor zorgen dat jij dromen en doelen gaat nastreven. Ze geven je moed, zelfvertrouwen en dragen bij aan jouw kracht en zelfbeeld. Het zijn de overtuigingen die al bij je grootste potentieel horen en die zorgen dat jij stappen blijft zetten in je mooiste leven. 

De belemmerende overtuiging

Beperken je in je mogelijkheden. Ze houden je veilig bij het bekende en tegen om je dromen waar te maken. Als mens zijn we bang voor het onbekende en kiezen daardoor vaak de veilige weg. We weten wat we hebben en houden onszelf bewust of onbewust klein. 

Dit alles heeft te maken met ons oerbrein. Het reptielenbrein zorgt er namelijk instinctief voor dat we willen overleven, willen voortplanten en territorium willen toe eigenen. Afhankelijk van een situatie gaan we in een fight, flight of freeze modus. 

Een overtuiging zorgt voor veiligheid

Stel je eens een kudde voor, en een dier wijkt af van de groep. De kans dat dit dier ten prooi valt aan de vijand is groter dan wanneer dit dier in de groep blijft. 

Zo werkt het ook met belemmerende overtuigingen. Als jij je namelijk losmaakt van een bepaalde overtuiging, zal je afwijken van een groep (bijvoorbeeld je familie) waartoe je behoort en betekent het dat je aangevallen kan worden. Dit is spannend en eng, want je gaat je houvast misschien kwijtraken, waardoor je in een freeze modus terecht kunt komen. 

Maar vasthouden aan je belemmerende overtuiging geeft je een rot gevoel wanneer je het gevoel hebt dat er meer uit het leven te halen valt en dat nu niet lukt. Het biedt dan stilstand, geeft je beperkte keuzes en zorgt er op de lange termijn voor dat je minder gelukkig bent. 

Recap wat is het nut van een overtuiging

  • Het draagt bij aan onze waarden 
  • Zorgt ervoor dat we ons in een groep kunnen bevinden 
  • Positieve overtuigingen zijn stimulerend en zetten je aan tot actie
  • Negatieve overtuigingen zorgen ervoor dat je vast komt te zitten en jezelf kleiner houdt dan noodzakelijk
  • Meer positieve dan negatieve overtuigingen nodig om je mooiste leven te leven en in je grootste potentieel te stappen

Veranderen van een overtuiging

We hebben beiden kanten in ons. Om je mooiste leven te leven, en in je grootste potentieel te stappen heb je meer positieve dan belemmerende overtuigingen nodig. Aangezien we zelf een betekenis geven aan iets, betekent het ook dat we belemmerende overtuigingen kunnen veranderen of kunnen opruimen. Daar gaat de volgende NamsNotes over.

Share the Post:

Andere Notes

Authentieke zichtbaarheid, de weg naar impact en klanten

In de wereld van ambitieuze vrouwelijke ondernemers en leiders, draait het om meer dan alleen een plek veroveren in de markt. Het gaat om authentieke zichtbaarheid, waarbij je jouw ware zelf omarmt en je unieke energie laat stralen. Maar hoe bereik je dat punt van echte authenticiteit en impact?

Read More